Nazwa i logo jak to zrobić prawidłowo

3 lutego, 2014
3 lutego, 2014 Artur Wagnerowski

Nazwa i logo jak to zrobić prawidłowo

Tak naprawdę to nie właściciel firmy ani nawet ja, nie decydujemy o trafności logo – lecz klienci

Logo+nazwa+kolorystyka mja nieść ze sobą pewne cechy marki. Np. mobilna, nowoczesna itp. (przymiotniki).

Ja na podstawie briefu proponuję takie cechy marki zazwyczaj 3-5.

Potem jak już są gotowe propozycje logo/nazw to zabieramy się wspólnie z właścicielem marki krótkie ankiety (na grupie znajomych/uczniów najczęściej) badające spójność marki.

Jeśli założone przez nas cechy się potwierdzają – to wtedy logo jest spójne i znaczy że będzie odbierane przez klientów w sposób jaki świadomie założyliśmy.

Contact

WIDER PERSPECTIVE

Zobacz swoją Markę w szerszej perspektywie.
Zbuduj nowy wizerunek i zyskaj zaufanie klientów.

kontakt

+48 791283173

Contact